Beräkningsverktyg för Miljöbyggnad 3.0-3.2 (Indikator 4)

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Nedanstående fil ska användas som hjälp vid certifiering enligt Miljöbyggnad. Värdena är allokerade med energimetoden i kraftvärmeverk, och fossil plast i avfallet räknas in i kategori 3 (ej förnybar). Detta skiljer sig från hur bränsleredovisningen beräknas enligt överenskommelsen i Värmemarknadskommittén (VMK), som ligger till grund för Energiföretagen Sveriges officiella statistik. Filen ska därför enbart användas för Miljöbyggnad.

Beräkningsverktyg för Miljöbyggnad 3.0-3.2 (indikator 4) - statistik från 2022

För statistik som ska användas i andra syften, använd bränslen och miljövärden som hittas under:

Fjärrvärmestatistik/Tillförd energi

respektive:

Fjärrvärmens lokala miljövärden

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se