1. Elmarknaden och risk - digital utbildning

Kom in i matchen! Denna introduktion, 1. Elmarknaden och risk, ger en övergripande bild över hur elmarknaden fungerar och passar alla yrkesroller i energibranschen.

nordiska kraftmarknaden, legala ramvillkor, affärsmöjligheter och risker

OBS! Utbildningen genomförs digitalt via Zoom.
Energiföretagen uppfyller MSB:s rekommendationer gällande användandet av Zoom. Läs mer under fliken När och var nedan.

Efter utbildningen har du en bra bild av den nordiska kraftmarknaden, avregleringens påverkan, legala förutsättningar, riskanalyser och ansvarsområden.

Här kan du ladda ner lathundar/ ordlistor att använda på utbildningen. Övrig dokumentation skickas ut med kallelse till utbildningen.

Ladda ner lathund som pdf

Kontakter

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se