Certifierad Elhandlare

Certifierad Elhandel är den kompletta utbildningen för dig som ska arbeta professionellt med elhandelsfrågor. Du får kunskaperna i lagom stora ”bitar”, som ger dig möjlighet att praktisera och smälta dina lärdomar mellan de olika utbildningstillfällena.

certifierad elhandlare

OBS! Utbildningspaketet kommer att genomföras både fysiskt i Stockholm och digitalt i Zoom. 3 steg är fysiska och 3 steg är digitala.

Datum hösten 2023, FULLBOKAT (väntelista och på förfrågan på de digitala stegen möjlig att göra på resp. steg):

Steg 1: 19-20 september (fysiskt)
Steg 2: 21 september (fysiskt)
Steg 3: 10-11 oktober (digitalt, 2 halvdagar)
Steg 4: 24 oktober (digitalt 1 halvdag)
Steg 5: 7-8 november (digitalt, 2 halvdagar)
Steg 6: 23 november (fysiskt)

Paketpris 2023:

41 310 kronor exklusive moms medlemmar i Energiföretagen Sverige.
41 310 kronor exklusive moms icke medlem.

I priset ingår utbildningsdokumentation. Lunch och fika ingår i de fysiska utbildningarna. Om du bokar hela utbildningspaketet med tillfällen både innevarande år och året efter kan specialpriset bli ett annat.

De olika delutbildningarna belyser hela elhandelsområdet och tillsammans ger det dig en gedigen och bred kunskapsgrund. Certifierad Elhandlare är ett samarbete mellan Nord Pool, NASDAQ Commodities och Energiföretagen Sverige.

Alla elhandelsföretag (samt börsmedlemmar på Nord Pool) rekommenderas ha medarbetare som är certifierade elhandlare. För att få certifieringen, krävs att du går hela paketet på sammanlagt sex utbildningar som avslutas med ett certifieringstest. De olika stegen i utbildningen kan också väljas var för sig, beroende på inriktning och behov.

Utbildningar som ingår i utbildningspaket Certifierad Elhandlare

Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Helena Larsson

Helena Larsson

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 86
E-post: helena.larsson@energiforetagen.se