3. Finansiell marknad

Att få ett rejält grepp om den finansiella marknaden är ett måste för dig som ska handla med finansiella kontrakt genom Nasdaq Commodities eller på den bilaterala marknaden. Det får du på denna utbildning 3. Finansiell marknad.

översikt av produkterna på NASDAQ Commodities finansiella marknad

Utbildningen ger dig koll på prisutveckling och volym, kunskap om begrepp som derivat och lärdomar om prissättning och trading. 

Här kan du ladda ner lathundar/ordlistor att använda på utbildningen. Övrig dokumentation till utbildningen skickas ut separat.

Ladda ner lathund med förkortningar som pdf

Kontakter

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Helena Larsson

Helena Larsson

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 86
E-post: helena.larsson@energiforetagen.se