Anslutning och icke koncessionspliktiga nät

En utbildning för dig som berörs av anslutning, anslutningsavgifter samt icke koncessionspliktiga nät.

regelverken för anslutning samt icke koncessionspliktiga nät

OBS! Inställd 2021. Vi återkommer med nytt datum.

Utbildningen tar upp de frågeställningar som många ställs inför när det gäller regelverk för anslutning och icke koncessionspliktiga nät. Dagen varvas med föreläsningar och grupparbeten.

Du har möjlighet att ställa frågor under utbildningen men kan skicka in dem med e-post i förväg till helena.laurell@energiforetagen.se senast fem arbetsdagar före utbildningsstart.

Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Susan Öhrbom

Susan Öhrbom

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 65
E-post: susan.ohrbom@energiforetagen.se