Anslutning och icke koncessionspliktiga nät

Vill du lära dig mer om regelverket för icke koncessionspliktiga nät? Eller få en ökad förståelse för reglerna om anslutning och beräkning av anslutningsavgifter? Då är det här är en utbildning för dig!

regelverken för anslutning samt icke koncessionspliktiga nät

Under utbildningen får du i ett första block en grundlig genomgång av reglerna för anslutning och beräkning av anslutningsavgifter, inklusive praxis på området. Praktiska exempel och ofta förekommande frågor lyfts och diskuteras.

I ett andra block läggs fokus på förordningen om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen, inklusive de nya regler som trädde i kraft den 1 januari 2022. Även här belyser vi tillgänglig praxis och diskuterar vanliga tolknings- och tillämpningsfrågor.  

Under dagen varvas föreläsning i stor grupp med övningar i mindre grupper.

Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Susan Öhrbom

Susan Öhrbom

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 65
E-post: susan.ohrbom@energiforetagen.se