Utbildningar i elsäkerhet

Energibranschens rekommendation är att den första EBR-ESA-utbildningen som genomförs ska vara lärarledd. Dessa utbildningar samlas inom Energiföretagens initiativ Wattityd. Utbildningarna hålls av utvalda utbildningsanordnare runt om i landet, med de kvalitetssäkrade utbildningskoncept som har tagits fram inom Wattityd. Wattityd håller i kunskapstesten och utfärdar certifikat med giltighetstid. Välj "Lärarledda utbildningstillfällen" nedan för att hitta en aktuell utbildning.

När du behöver repetera dina kunskaper rekommenderar vi också här en lärarledd utbildning hos en godkänd utbildningsanordnare men du kan även välja någon av webbkurserna repetition nedan.

EBR ESA Q - digital kunskapsbank

ESA Q ger dig snabbt svar på dina frågor om elsäkerhet. Den är ett komplement för dig som gått en EBR ESA-utbildning och framtagen av EBR för att höja riskmedvetenheten och minimera antalet olyckor.

Har du inte EBR-e? Beställ ESA Q i vår webbshop!

ESA Q i EBR -e

ESA Q finns både för Elektriskt arbete och Vattenvägar och du hittar dem under fliken ”ESA Q” i EBR-e"