Intäktsreglering Grund

En grundutbildning för dig som i ditt yrke kommer i kontakt med intäktsreglering. Hur sätts egentligen ramen för vad elnätsföretagen får ta ut av kunderna? Är du nyanställd, har bytt position på din arbetsplats eller bara vill repetera grunderna i hur den komplexa regleringen är uppbyggd? Här är utbildningen för dig.

inäktsreglering, elnät
Foto: Michael Erhardsson / Mostphotos

Intäktsreglering Grund är en grundutbildning om intäktsregleringen inom elnät.

Värdefull kunskap förmedlas och ger dig en bra förståelse för hur de olika delarna i regleringsmodellen hänger ihop och vad dessa består i.
Juridik, ekonomi och även till viss del teknik blandas under dagen genom föreläsningar och även praktiska övningar.

Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Susan Öhrbom

Susan Öhrbom

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 65
E-post: susan.ohrbom@energiforetagen.se