Markanvändningsrätt

De flesta nätanläggningar för el, fjärrvärme eller optofiber behöver ofta på ett eller annat sätt gå över, eller uppföras på, en enskild fastighetsägares mark. Hur gör man då? Hur erhåller du markåtkomst och hur ersätts markägaren? Det och mycket annat lär du dig på utbildningen Markanvändningsrätt.

markåtkomst och ersättning markägare energibranschen

Som beredare eller projektledare hamnar du i situationer då du måste känna till den juridiska regleringen som gäller vid markåtkomst, ersättning och tillståndsfrågor. Vi går igenom de lagar, avtal, normer och riktlinjer som ska tillämpas för att få åtkomst till annans mark samt beräkna ersättning för det.

Tillstånd enligt till exempel miljöbalken, plan- och bygglagen och kulturminneslagen som behövs för ett anläggningsprojekt berörs i denna utbildning översiktligt.

På utbildningen kommer även Energiföretagen Sveriges nya värderingsprotokoll för beräkning av ersättning för ledningsintrång som avser elnät att presenteras.

Här hittar du 2023-års värderingsprotokoll.

Kontakt

Mikael Eddegren

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se