Mikroproduktion för tekniker på elnätsföretag

Mikroproduktion för tekniker på elnätsföretag för dig som arbetar med anslutning av mikroproduktion på elnätsföretag.

Mikroproduktion för tekniker på elnätsföretag

OBS! Utbildningstillfället den 15 november 2022 kommer att genomföras digitalt i Zoom. 

Allt fler konsumenter vill bygga egna anläggningar för mikroproduktion som dom sedan vill ansluta till elnätet.

Då är det viktigt att hålla tungan rätt i mun. Du måste till exempel veta vilka regelverk som styr, vilka administrativa rutiner som ska tillämpas och hur du beräknar och dimensionerar för spänningsändringar och spänningsvariationer. Efter att ha gått den här utbildningen har du koll på läget och kan lugnt gå hem och ta hand om dina kunder som vill ansluta sin anläggning.

Kontakt

Martina Hultqvist

Martina Hultqvist

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 16
E-post: martina.hultqvist@energiforetagen.se

Helena Larsson

Helena Larsson

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 86
E-post: helena.larsson@energiforetagen.se