Säkerhetsskyddslagen - Grund

Vad innebär säkerhetsskyddslagen för dig och ditt företag? Säkerställ dina kunskaper genom vår utbildning. Vi kommer göra en översiktlig genomgång av bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen och anknytande lagstiftning.

sakerhetsskyddslagen, luf, lufs
Foto: Mostphotos

Sedan den 1 februari i år är det krav på att verksamheter som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen löpande vidareutbildar sin personal. Genom utbildningen har du och ditt företag möjligheten att uppfylla detta krav, och säkerställa att ni följer Säkerhetspolisens föreskrifter.

Under utbildningen kommer en genomgång ske av lagstiftningen och dess struktur, de krav som ställs på verksamheter som omfattas av lagen och vilka sanktioner som kan komma ifråga för den som bryter mot lagstiftningen.

Utbildningen kommer att varva teoretiska inslag med praktiska exempel och praktikfall i syfte att skapa ökad förståelse för lagen och hur den ska tillämpas.

Målet med utbildningen är att deltagaren ska kunna delta i företagets arbete med säkerhetsskyddsfrågor i allmänhet och särskilt i samband med upphandling.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som
Verksamhetsansvarig, inköpare, avtalsansvarig, jurist och andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med frågor som rör säkerhetskänslig verksamhet, men som har begränsad tidigare erfarenhet av säkerhetsskyddsfrågor.

Utbildningen genomförs digitalt via Zoom
Energiföretagen uppfyller MSB:s rekommendationer gällande användandet av Zoom. Läs mer under fliken När och var nedan.

Kontakt

Katrina Hjelm

Katrina Hjelm

Projektkoordinator
Telefon: 010 171 71 31
E-post: katrina.hjelm@energiforetagen.se

Anna Linderoth

Anna Linderoth

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 12
E-post: anna.linderoth@energiforetagen.se