Rubrik och ingress till innehållet på sidan

5. Clearing av finansiella kontrakt

Kurs

Del av utbildningspaket: Certifierad Elhandlare

Huvudinnehåll

Den här dagen får du veta allt du behöver för att arbeta med clearing av finansiella kontrakt inom elhandeln. Expertkunskaper som gör dig säker och professionell i din roll.

Det handlar om förståelse för helheten, men också om kunskap kring alla detaljer så som risker, regelverk, rutiner, rapportering – och mycket mer.

Här kan du ladda ner lathundar/ ordlistor att använda på kurs. Övrig dokumentation skickas ut med kallelse till kursen.

Ladda ner lathund som pdf

Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Helena Larsson

Helena Larsson

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 86
E-post: helena.larsson@energiforetagen.se