Rubrik och ingress till innehållet på sidan

5. Clearing av finansiella kontrakt

Kurs

Del av utbildningspaket: Certifierad Elhandlare

Huvudinnehåll

På utbildning 5. Clearing av finansiella kontrakt får du veta allt du behöver för att arbeta med clearing av finansiella kontrakt inom elhandeln. Expertkunskaper som gör dig säker och professionell i din roll.

Det handlar om förståelse för helheten, men också om kunskap kring alla detaljer så som risker, regelverk, rutiner, rapportering – och mycket mer.

Här kan du ladda ner lathundar/ ordlistor att använda på utbildningen. Övrig dokumentation skickas ut med kallelse till utbildningen.

Ladda ner lathund som pdf

Kontakt

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Helena Larsson

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 86
E-post: helena.larsson@energiforetagen.se