6. Riskhantering

Riskhantering är en viktig del i elhandlarens yrkesroll, och utbildning 6. Riskhantering ger dig alla verktyg du behöver för att hantera olika riskparametrar.

rutiner och systemstöd för att mäta risk

Utbildningen ger dig förståelse för olika teorier, rutiner och systemstöd för att mäta risk, samt hur en riskpolicy byggs upp, förankras och följs upp i organisationen.

Här kan du ladda ner lathundar/ordlistor att använda på utbildningen. Övrig dokumentation till utbildningen skickas ut separat:

Ladda ner lathund med förkortningar som pdf

Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Helena Larsson

Helena Larsson

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 86
E-post: helena.larsson@energiforetagen.se