Rubrik och ingress till innehållet på sidan

6. Riskhantering

Kurs

Del av utbildningspaket: Certifierad Elhandlare

Huvudinnehåll

Riskhantering är en viktig del i elhandlarens yrkesroll, och här är kursen som ger dig alla verktyg du behöver för att hantera olika riskparametrar.

Kursen ger dig förståelse för olika teorier, rutiner och systemstöd för att mäta risk, samt hur en riskpolicy byggs upp, förankras och följs upp i organisationen.

Här kan du ladda ner lathundar/ ordlistor att använda på kurs. Övrig dokumentation skickas ut med kallelse till kursen.

Ladda ner lathund som pdf

Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Helena Larsson

Helena Larsson

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 86
E-post: helena.larsson@energiforetagen.se