Rubrik och ingress till innehållet på sidan

6. Riskhantering

Kurs

Del av utbildningspaket: Certifierad Elhandlare

Huvudinnehåll

Riskhantering är en viktig del i elhandlarens yrkesroll, och utbildningen 6. Riskhantering ger dig alla verktyg du behöver för att hantera olika riskparametrar.

Utbildningen ger dig förståelse för olika teorier, rutiner och systemstöd för att mäta risk, samt hur en riskpolicy byggs upp, förankras och följs upp i organisationen.

Här kan du ladda ner lathundar/ ordlistor att använda på utbildningen. Övrig dokumentation skickas ut med kallelse till utbildningen.

Ladda ner lathund som pdf

Kontakt

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Helena Larsson

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 86
E-post: helena.larsson@energiforetagen.se