Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR Elsäkerhetsdag

Konferens

Huvudinnehåll

EBR Elsäkerhetsdag, 20 februari 2020. Konferensen vänder sig till dig som är beredare, arbetsledare, projektledare, arbetsmiljöingenjör, skyddsombud eller är intresserad av arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.

Genomförs 20 februari 2020 på Radisson Arlanda. Gemensam middag för den som vill delta på kvällen 19 februari.

Preliminärt program ser du under flik "Program" nedan.

#EBRelsäkdag

Inför EBR HMS-utskottets möte 3 oktober träffade vi Ulf Melin, E.ON och dessutom ordförande i EBR HMS-utskott. Ulf pratar om vikten av säkerhetskultur och personsäkerhet.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Helena Larsson

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 86
E-post: helena.larsson@energiforetagen.se