Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Riskhantering i arbetsmiljö - HMS-U 22:15

Publicerad:

Huvudinnehåll

Det här dokumentet vänder sig till hela organisationen, företagsledning, chefer och arbetstagare.

Avsikten med dokumentet är att säkerställa att riskhantering som utförs bidrar till en säker arbetsmiljö och ger ett effektivt företag med hög framdrift, leveranssäkerhet och avkastning. Riskhantering ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet.

Format: Häfte, 2015
Sidor: 31

EBR-nummer: HMS-U 22:15