EBR Handbok för arbete i utsatta situationer - HMS 11:18

Publicerad:

EBR Handbok för arbete i utsatta situationer - HMS 11. Energibranschens anläggningar är nödvändiga för att samhället ska fungera. I våra anläggningar genomförs både underhåll och akut felavhjälpning kontinuerligt för att säkerställa dess funktion.

Denna handbok syftar till att förstärka förmågan hos anläggningsägare och utförare att verka i utsatta miljöer och situationer. Beslutsfattare, chefer och medarbetare ska känna sig tryggare i sitt arbete, vara förberedda vid hot, våld eller andra kriminella handlingar samt känna till hur arbetsplatsen kan göras säker och när pågående arbete ska avbrytas. Syftet med att problematisera arbetet i utsatta situationer är inte att avskräcka utan att skapa ett stöd för att uppnå största möjliga trygghet i arbetet.

Format: Rapport, 2018
Sidor: 44

EBR-nummer: HMS11:18

Lyssna på Postcast om EBR Handbok för arbete i utsatta delar.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.