Kompetensförsörjning

Energibranschen i Sverige är en växande bransch, och avgörande för att Sverige ska klara klimatomställningen. Detta innebär i sin tur ett stort och ökat rekryteringsbehov i energibranschen. Totalt beräknas cirka 8 000 tekniker och ingenjörer behöva rekryteras under de kommande tre åren. Även för flera andra yrkesroller kommer efterfrågan att öka. Så vad behöver våra politiker, myndigheter och energibranschen göra för att säkra kompetensen? Läs vår tidslinje!

Se vår kartläggning om kompetensbehovet i energibranschen.

Tidslinje Kompetensförsörjning som pdf.

– 8 000 kanske inte låter så mycket, utifrån att energibranschen i Sverige sysselsätter drygt 68 000 anställda, fördelat på 1 000 företag. Men det är bara just tekniker och ingenjörer i energibranschens företag  och det är en stor ökning sedan förra undersökningen. Samtidigt visar SCB:s långsiktiga prognoser att det 2030 kommer att saknas 100 000 teknikutbildade, framför allt ingenjörer, men också nära 50 000 yrkesutbildade, säger Annika Johannesson, vik ansvarig för kompetensförsörjning på Energiföretagen.

Energibranschen i Sverige är avgörande för att Sverige ska klara klimatomställningen. Det gör att branschen växer kraftigt och det innebär i sin tur ett stort och ökat rekryteringsbehov. Det kräver hög kompetens, ny kompetens och nya perspektiv. Vi behöver helt enkelt fler människor som gör jobbet, både nu och framöver. Kompetensförsörjningsfrågan är därmed en av branschens stora utmaningar.

Målet med att ta fram denna tidslinje är att säkerställa att vi har nödvändig kompetens inom energibranschen, så att målet om nettonollutsläpp till 2045 kan nås.

Här listar vi några av åtgärderna som krävs.

Först har vi utbildningssektorn, där fler ska välja utbildningar som leder till energibranschen. Regeringen behöver tillsätta resurser för branschrelaterade utbildningar på alla nivåer och i det inkludera att myndigheterna kan synliggöra utbildningarna så att söktrycket ökar.

För det andra, behöver rekryteringsbasen breddas.
Vi uppmanar regeringen att skapa incitament för företag att ta emot praktikanter. Myndigheterna behöver också underlätta etableringen av nyanlända. Varje företag behöver dessutom anstränga sig mer för att ta emot praktikanter, attrahera medarbetare och vara mer kreativa i rekryteringarna.

För det tredje behöver branschen uppfattas som attraktiv. För få känner idag till de framtidsmöjligheter vi kan erbjuda med tryggt jobb, goda arbetsvillkor och möjligheterna för den som vill göra något konkret för att minska klimathotet. Alla företag i branschen måste göra en insats de kommande åren med att lyfta fram, för unga och arbetssökande, att energibranschen faktiskt är en framtidsbransch. Kommunerna och andra skolhuvudmän behöver satsa på behöriga Studie- och yrkesvägledare som kan samverka med branschen och ge eleverna rätt bild.

Energiföretagens senaste kartläggning av medlemsföretagens kompetens­behov visar att totalt drygt 1 700 tekniker och ingenjörer beräknas gå i pension under de kommande tre åren. En klar majoritet, 76 procent, ser att de behöver ersätta de flesta eller samtliga av de medarbetare som går i pension.

Enligt kartläggningen kommer behoven av nya medarbetare öka betydligt mer än så. Totalt beräknas cirka 8 000 tekniker och ingenjörer behöva rekryteras under de kommande tre åren och även för flera andra yrkesroller kommer efterfrågan att öka. Behovet av tekniker och ingenjörer har ökat kraftigt, 2,5 gånger, sedan Energiföretagens förra kompetensanalys från 2017. Då uppskattades rekryteringsbehovet till 3 200 tekniker och ingenjörer under treårsperioden fram till år 2020. Cirka 40 procent av de svarande bedömer att de kommer att öka det totala antalet anställda på tio års sikt.