EBR Bygg - Avstängningsanordningar - PB 505:09

Publicerad:

EBR Bygg - Avstängningsanordningar - PB 505, produktionsdata för avstängningsanordningar.

Denna utgåva har utökats med ny produktionsdata för stängsel, staket, trafiksignaler, farthinder och skyddsbarriärer. Dessutom har de befintliga P3- koderna ersatts med nya som ger en bättre möjlighet att kalkylera de olika varianter av avstängningar som idag krävs. Dessa P3-koder är även presenterade med bilder.

Format: Häfte, 2009
Sidor: 25

EBR-nummer: PB505:09

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.