EBR Anvisning för nödlarm i RAKEL

Publicerad:

EBR Anvisning för nödlarm i RAKEL IN 074:22

Personsäkerhet vid arbete i fält är en av energibranschens viktigaste frågor.
Samhällsutvecklingen har lett till att flertalet personer inte har en rutinmässig kontrollfunktion som säkerställer att de kommit hem säkert efter ett genomfört arbetspass. Arbetsgivaransvaret är tydligt i sammanhanget, däremot utför flertalet distributionselektriker uppdrag för andra organisationer, vilket skapar ett behov av en ytterligare kontrollfunktion gällande personsäkerheten – nämligen nödlarmshantering.

Den här handboken innehåller en branschgemensam systemlösning för nödlarmshantering.

Format: Tryckt version eller PDF
År: 2022
Sidor: 20

EBR-nummer: IN 074:22

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.