EBR ESA Överenskommelse om tillträde - Vattenvägar

Publicerad:

EBR:s elsäkerhetsblankett EBR ESA Överenskommelse om tillträde - Vattenvägar. Reglerar förhållandet mellan beställaren och entreprenören kring säkerhetsbestämmelser, kontaktuppgifter och kunskapsprov.

Med tanke på det stora ansvar som ligger på innehavaren av elanläggningar är det från säkerhetssynpunkt nödvändigt att denne i förväg strikt reglerar sitt förhållande till entreprenören. Detta kan göras med dokumentet EBR ESA Överenskommelse om tillträde - Vattenvägar, som en överenskommelse gällande säkerhetsbestämmelser, kontaktuppgifter och kunskapsprov.

Format: Ifyllbar blankett, 2023

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.