EBR ESA-Work:19.1

Publicerad:

EBR:s elsäkerhetsanvisning EBR ESA Work omfattar anvisningar för säkert arbete gällande lågspännings- och högspänningsanläggningar.

EBR ESA Arbete omfattar anvisningar för säkert arbete gällande lågspännings- och högspänningsanläggningar.

Dokumentet är ett komplement till EBR ESA Grund och förutsättningen för att kunna använda EBR ESA Arbete är att man har tillgång till båda dokumenten.

Detta dokument innehåller säkerhetsåtgärder som ska vidtas vid skötselåtgärd eller någon av arbetsmetoderna.

De engelska EBR ESA-publikationerna harmoniserar till fullo med den svenska förlagan. Där begrepp från standarden SS-EN 50110 finns har det engelska begreppet med förklaring använts. Där begrepp från standarden saknats har begreppet översatts till en ny betydelse på engelska.

Format: Häfte
Sidor: 79

EBR-nummer: ESA-Work:19.1

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.