EBR ESA Package

Publicerad:

I EBR:s elsäkerhetsanvisning ESA Package ingår ESA Principles och ESA Work.

ESA är elsäkerhetsanvisningar som omfattar alla typer av elektriska anläggningar.

Genom att arbeta efter ESA följer elbranschen arbetsmiljölagen och branschens gemensamma tolkning av Svensk standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar, SS-EN 50110.

I ESA Package ingår ESA Principles och ESA Work. Förutsättningen för att kunna använda ESA Work är att man har tillgång även till ESA Principles.

De engelska ESA-publikationerna harmoniserar till fullo med den svenska förlagan. Där begrepp från standarden SS-EN 50110 finns har det engelska begreppet med förklaring använts. Där begrepp från standarden saknats har begreppet översatts till en ny betydelse på engelska.

Format: Häfte

Sidor: 87 respektive 79 sidor

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.