EBR ESA Package 19.1

Publicerad:

I EBR:s elsäkerhetsanvisning EBR ESA Package ingår EBR ESA Principles:19.1 och EBR ESA Work:19.1.

EBR ESA är elsäkerhetsanvisningar som omfattar alla typer av elektriska anläggningar.

Genom att arbeta efter EBR ESA följer elbranschen arbetsmiljölagen och branschens gemensamma tolkning av Svensk standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar, SS-EN 50110.

I EBR ESA Package ingår EBR ESA Principles:19.1 och EBR ESA Work:19.1. Förutsättningen för att kunna använda ESA Work är att man har tillgång även till EBR ESA Principles.

De engelska EBR ESA-publikationerna harmoniserar till fullo med den svenska förlagan. Där begrepp från standarden SS-EN 50110 finns har det engelska begreppet med förklaring använts. Där begrepp från standarden saknats har begreppet översatts till en ny betydelse på engelska.

Format: Häfte

Sidor: 87 respektive 79 sidor

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.