EBR Hantering av oljefyllda transformatorer - HMS 2:08

Publicerad:

EBR Hantering av oljefyllda transformatorer - HMS 2. Publikationen behandlar oljeisolerade transformatorer (PCB-smittade eller ej).

Publikationen behandlar oljeisolerade transformatorer (PCB-smittade eller ej). Vid hantering av transformatorer krävs att verksamhetsutövaren har kunskap om vilka regler och riktlinjer på miljöområdet som ska efterlevas. Denna publikation ger en sammanfattning av dessa.

Format: Häfte, 2008
Sidor: 16

EBR-nummer: HMS2:08

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.