EBR Riskhantering i arbetsmiljö - HMS-U 22:19

Publicerad:

EBR Riskhantering i arbetsmiljö - HMS-U 22 vänder sig till hela organisationen, inklusive företagsledning, chefer och arbetstagare.

Avsikten med handboken är att säkerställa att riskhantering som utförs bidrar till en säker arbetsmiljö och bidrar till effektivitet inom företaget genom hög framdrift, leveranssäkerhet och avkastning. Riskhantering ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet.

Format: Häfte, 2019
Sidor: 30

EBR-nummer: HMS-U 22:19

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.