EBR Utbildningsplanering för personal med arbetsuppgift för eldistribution i elnätsföretag och elnätserviceföretag - IN 036:15

Publicerad:

EBR Utbildningsplanering för personal med arbetsuppgift för eldistribution i elnätsföretag och elnätserviceföretag - IN 036. Publikation som underlättar företagens utbildningsplanering.

Syftet med publikationen, som ersätter IN 036:09, är att underlätta företagens utbildningsplanering. Utvecklingen av företagens personal är viktig för att vidmakthålla den kompetensnivå som krävs för olika befattningar.

Utbildningsmatris (xls)

Format: Häfte, 2015
Sidor: 20
EBR-nummer: IN036:15

Hur använder jag matrisen?

Se vår förklarande film om hur man använder utbildningsmatrisen i publikationen EBR Utbildningsplanering för personal med arbetsuppgift för eldistribution i elnätsföretag och elnätserviceföretag - IN 036:15.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.