EBR Krafttransformatorer, checklista - U 603.1.1:09

Publicerad:

EBR Krafttransformatorer, checklista - U 603.1.1. Krafttransformatorer, checklista ersätter delar av tidigare utgivna U 512 Krafttransformatorer och reaktorer.

Krafttransformatorn utgör en central del i våra anläggningar och är den enskilt största apparatinvesteringen. Därför är underhållet av denna av största vikt. EBR beskriver i denna underhållsanvisning tillsynen av krafttransformatorn i nedanstående kontrollpunkter. Dessa gäller även shuntreaktorer, i tillämpliga delar.

Format: Häfte, 2009
Sidor: 3

EBR-nummer: U603.1.1:09

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.