EBR Periodisk tillsyn - U 601.3:06

Publicerad:

EBR Anvisningar och rekommendationer gällande periodisk tillsyn.

Med tillsyn av en anläggning menas att systematiskt övervaka och kontrollera anläggningens utförande och skick samt vid behov vidta åtgärder så att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom.

Tillsynen skall ske både fortlöpande och med bestämda tidsintervall, så kallad periodisk tillsyn.

Format: Häfte, 2006
Sidor: 7

EBR-nummer: U601.3:06

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.