EBR Projektering- och Beredningshandbok B11:20

Publicerad:

EBR Projektering- och Beredningshandbok - B 11. Handbok som ger en stor hjälp på vägen till att nå erfarenhet inom beredningsområdet.

Denna utgåva är en uppdatering och ersätter den tidigare utgåvan B11:07 Beredningshandbok.

Projekterings- och Beredningshandboken är en del av en serie med handböcker som beskriver branschpraxis för Sverige när det gäller elnätsbyggnation, EBR (Elnätsbranschens riktlinjer).

Projektering och beredningshandboken presenterar ett tänkt arbetsflöde, och viktiga punkter för olika roller att tänka på vid planering för det fysiska genomförandet. Dessa arbetsuppgifter kan utföras av samma person eller olika personer beroende på företa-gets organisation och upphandlingsform. Huvudinriktningen för handboken är lokalnät men den är i många delar tillämplig även för regionnät. I handboken har ett avsnitt som redovisar de tillstånd och rättigheter som kan förekomma i processen lagts till i denna upplaga.

För att nå erfarenhet krävs många år av projekterings- och beredningsarbete. Denna handbok utgör en stor hjälp på vägen och kan ge många svar på projektörens och beredarens frågor.

Läs artikel om EBR Projektering- och Beredningshandbok i VOLT nr 4/2021. (öppna pdf-filen)

Format: Inbunden, 2020
Sidor: 134

EBR-nummer: B11:20

Läs artikel ur tidningen Volt nr 4 2021

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.