EBR Typkartor - B 18:11

Publicerad:

EBR Typkartor - B 18. Denna rapport ska ge en hjälp att framställa kartor så att de blir så tydliga som möjligt.

På dagens arbetskartor finns en mängd information inte bara om sträckningar av nya ledningar, kablar utan också information om hur arbetet ska utföras. Många av dessa handlingar, kartor kan vara svåra att tyda och förstå. Detta kan bero på val av karttyp, för mycket text, dåliga förklaringar till ritade objekt, felaktiga skalor med mera.

Denna rapport, B18:11, ska ge en hjälp att framställa kartor så att de blir så tydliga som möjligt och förhoppningsvis får ett relativt lika utförande. I första hand behandlar denna rapport kartmateriel som ska användas för landsbygdsnät.

Format: Häfte, 2011
Sidor:10

EBR-nummer: B18:11

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.