EBR Underhåll kommunikationsnät - IN 062:04

Publicerad:

EBR Underhåll kommunikationsnät - Överskådlig beskrivning av vad man bör tänka på gällande underhåll av kommunikationsnät.

Under senare år har ett stort antal kommunikationsnät byggts. EBR vill därför uppmärksamma innehavarna om att dessa anläggningar i framtiden måste skötas och underhållas på allra bästa sätt.

Inom elnätsbranschen finns mångårig erfarenhet av underhåll och mycket av denna bör med fördel kunna användas även för kommunikationsnät.
EBR har skapat informationsrapport IN 062, för att bidra till ett rationellt och kostnadseffektivt underhåll och att nätens maximala leveranskvalitet skall bibehållas.

Format: Häfte, 2004
Sidor: 23

EBR-nummer: IN062:04

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.