EBR Ventilavledare - U 603.8:07

Publicerad:

EBR Ventilavledare - U 603.8. Skötselanvisningar gällande ventilavdelare.

Ventilavdelare förekommer i två grundutföranden, dels de äldre med gnistgap och dels de modernare med varistorblock av zinkoxid. Zinkoxidavledarna har egenskaper som gjort att gnistgapsavledarna sedan 1980-talet förträngts från marknaden. Många gnistgapsavledare finns dock fortfarande kvar i stationerna.

Häfte, 2007
Sidor: 3

EBR-nummre: U603.8:07

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.