Dammsäkerhet och klimatförändringar

Publicerad:

Dammsäkerhet och klimatförändringar. Slutrapport från kommittén för dimensionerande flöden för dammanläggningar i ett klimatförändringsperspektiv.

Kommittén för dimensionerande flöden för dammar i ett klimatförändringsperspektiv har under 2008-2011 analyserat och värderat klimatfrågans betydelse för dammsäkerheten. Arbetet har bedrivits med utgångspunkt från regeringsuppdrag som Svenska kraftnät 2008 fått att hantera i samverkan med kraftindustrin, gruvindustrin och SMHI.

Ladda ner pdf-filen via knappen till höger.