Askor i Sverige 2012

Publicerad:

Askor i Sverige 2012. I det svenska energisystemet går inget till spillo. Biobränsle och avfall används till el- och värmeproduktion med liten påverkan på klimatet. Det som blir kvar är energiaska. Målet är ett hållbart energisystem där askorna i så stor utsträckning som möjligt återanvänds och ingår i kretsloppet.

Svenska Energiaskor sammanställer regelbundet uppgifter om askor i Sverige. I den här rapporten redovisas resultatet av den enkätundersökning om askor som genomfördes av SCB på uppdrag av Svenska Energiaskor under våren 2013.