Handbok i risk- och sårbarhetsanalys med åtgärdsplaner

Publicerad:

Den här handboken syftar till att ge verksamheter stöd i att arbeta systematiskt med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) avseende leveranssäkerhet i system för fjärrvärme- och fjärrkyledistribution. 

Här kan du i inloggat läge ladda ner Exempelmall och checklista för risk- och sårbarthetsanalys med åtgärdsplan för fjärrvärmedistribution 

Målet är att handboken ska skapa engagemang för risk- och sårbarhetsfrågorna och uppfattas som enkel och tydlig att arbeta med.

Målgruppen för risk- och sårbarhetsanalysen är verksamheter och organisationer som levererar värme och kyla till kunder via ett distributionssystem.

Utgivning: oktober 2022