Språkutveckling i energibranschen

Energibranschen vill skapa förutsättningar för språkutveckling på våra arbetsplatser runt om i landet, lyfta potentialen som finns i arbetsgrupper präglade av mångfald och inte minst bidra med verktyg som hjälper utrikesfödda tekniker och ingenjörer i sina fortsatta karriärer. Via länkarna nedan kommer du åt våra språkliga hjälpmedel.