Språkutveckling på arbetsplatsen

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Med stöd av forskningen och olika verktyg kan Språkutvecklingen på arbetsplatsen stärkas. Under seminariet för strategisk kompetensförsörjning 2020 lyftes just språkutveckling inom energibranschen.

Seminariets första block fokuserade på nyanlända och utrikes födda och visade på möjligheter med språkutveckling på arbetsplatsen.

Här kan du läsa mer och titta på de tre föredragen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se