Strategisk kompetensförsörjning

Varje företag och bransch som vill attrahera ny kompetens behöver arbeta strategiskt med kompetensförsörjningen. Därför samarbetar Energiföretagen Sverige och Sobona för att stödja utvecklingen inom detta område i energibranschen. Här finns samlad kunskap att ta del och inspireras av, i form av inslag från de årliga seminarierna om Strategisk kompetensförsörjning. Den 19 oktober 2021 genomfördes det senaste seminariet på detta tema.

Utveckla er strategiska kompetensförsörjning genom att ta del av föreläsningar och branschexempel från de tre årliga seminarier som genomförts hittills.

Strategisk kompetensförsörjning, 2021.

Strategisk kompetensförsörjning, 2020.

Strategisk kompetensförsörjning, 2019.