Strategisk kompetensförsörjning

Varje företag och bransch som vill attrahera ny kompetens behöver arbeta strategiskt med kompetensförsörjningen. Därför samarbetar Energiföretagen Sverige och Sobona för att stödja utvecklingen inom detta område i energibranschen, med bland annat årliga konferenser. Här finns samlad kunskap att ta del och inspireras av, i form av inslag från de årliga seminarierna om Strategisk kompetensförsörjning.

2022 års konferens gav deltagarna inspiration, information och verktyg för en strategisk kompetensförsörjning utifrån mångfald.
Här har vi samlat alla föredragen som du kan läsa om eller titta på i efterhand.

Nästa års konferens är planerad till den 11 oktober 2023, så gör redan nu en notering i din kalender så att du vet när du ska kika efter inbjudan.

Här kan du ta del av föreläsningar och branschexempel från de tre tidigare seminarier som genomförts.

Strategisk kompetensförsörjning, 2021.

Strategisk kompetensförsörjning, 2020.

Strategisk kompetensförsörjning, 2019.