Webbinarier strategisk kompetensförsörjning

Varje företag och bransch som vill attrahera ny kompetens behöver arbeta strategiskt med kompetensförsörjningen. Därför samarbetar Energiföretagen Sverige och Sobona för att stödja utvecklingen inom detta område i energibranschen, med bland annat årliga konferenser. Här kan du ta del av de årliga seminarierna om Strategisk kompetensförsörjning.

För femte gången arrangerade Energiföretagen Sverige och Sobona tillsammans den uppskattade konferensen Strategisk kompetensförsörjning den 11 oktober 2023. 

Programmet bjöd på insikter, goda exempel och handfasta tips. Nästa upplaga av Strategisk kompetensförsörjning genomförs den 9 oktober 2024.

Här kan du läsa mer och se alla föredrag från Strategisk kompetensförsörjning 2023.

Här kan du ta del av föreläsningar och branschexempel från de fyra tidigare seminarier som genomförts.

Strategisk kompetensförsörjning 2022.

Strategisk kompetensförsörjning, 2021.

Strategisk kompetensförsörjning, 2020.

Strategisk kompetensförsörjning, 2019.