2020: Strategisk kompetensförsörjning säkrar företagets framtid

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Den 27 oktober 2020 bjöd Energiföretagen Sverige tillsammans med Sobona och EFA in till ett webbsänt seminarium om strategisk kompetensförsörjning. Ett liknande seminarium gjordes redan 2019 och det visade sig finnas ett stort intresse hos Energiföretagens medlemsföretag. Årets seminarium fokuserade på språkutveckling på arbetsplatsen, validering av kompetens och snabbspår för nyanlända samt vikten av säkerhet i samband med HR och rekrytering.

Energibranschen har ett stort behov av att rekrytera ny kompetens. Dels för att ersätta medarbetare som avgår med pension, dels för att få in nya yrkesroller och kompetenser i branschen, för att möta exempelvis digitalisering och kunders förväntningar. Även ökad mångfald är en stark drivkraft.

Idag är det en övervikt av män i energibranschen. Flera av de yrkesgrupper där det finns fler kvinnor, som administration och kundtjänst, automatiseras dessutom alltmer, så där kommer troligen antalet anställda att minska. För att öka mångfalden och få en så bred rekryteringsbas som möjligt behöver branschen attrahera fler unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

Ta del av webbinariet, i både text och bild

Block 1: Språkutveckling på arbetsplatsen

Block 2: Ta tillvara och utveckla kompetens 

Block 3: Säkerhetslagstiftning och kompetensförsörjning 

Avslutning: Möjligheter och utmaningar framåt

Välkommen tillbaka nästa år!

Lisa%20Hjelm,%20Energiföretagen,%20modererade%20seminariet%20om%20Strategisk%20kompetensförsörjning%202020.

Lisa Hjelm, regionchef på Energiföretagen, som modererade konferensen uppmanade alla att boka in den 19 oktober 2021.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se