2019: Strategisk kompetensförsörjning - viktigare än någonsin

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Den 16 oktober 2019 bjöd Energiföretagen Sverige, tillsammans med Sobona och EFA, in till en heldag om strategisk kompetensförsörjning utifrån mångfald.

Med utgångspunkt i en innovativ och inkluderande kompetensförsörjning diskuterade vi under dagen praktiska case från våra medlemsföretag, hur vi hittar och attraherar framtidens medarbetare samt hur mångfald bidrar till att behålla vår position som en av de mest attraktiva branscherna.

Här kan du titta på föredragen från den 16 oktober och ladda ner presentationerna.

Block 1: Vikten av att arbeta strategiskt med kompetensförsörjningen

Kompetensbristen inom energibranschen är påtaglig och kommer att fortsätta vara en prioriterad fråga.

Lisa Hjelm, moderator Energiföretagen Sverige (länk via youtube)

Neval Bilici, ansvarig kompetensförsörjning Energiföretagen Sverige (länk via youtube)
Presentation (ppt)

Tomas Torstensson, vd EFA (länk via youtube)

Madeleine Glimåker, utvecklingsstrateg Sobona (länk via youtube)
Presentation (ppt)

Ivan Cvitic, ansvarig snabbspår Energi Arbetsförmedlingen (länk via youtube)
Presentation (ppt)

Block 2: Introduktion, handledarskap och språkutveckling

Lyft språket på jobbet

Forskning visar att goda språkkunskaper ger ökade möjligheter till integration och socialt liv. God språk-, läs-och skrivförmåga ger bättre anställningsmöjligheter, ett friskare liv och bidrar till ett mer demokratiskt samhälle. Handledaren är en språklig förebild. Hur hen samtalar, språkar och samspelar påverkar den handledde. Språkförståelse är viktigt för god kommunikation, vilket leder till framgång på jobbet.

Olga Orrit, språkutvecklare, VO-college (länk via youtube)
Presentation (ppt)

Praktik vitaliserar Gävle Energi

Varför ska man arbeta med praktik som del av den långsiktiga strategiska kompetensförsörjningen? Det ger utveckling för verksamheten, verktyg för att få upp intresset för branschen, visa upp arbetsgivarvarumärket, utsätta organisationen för provningen lyfter Helena och Katarina i sin föreläsning.

Helena Helling, HR-chef & Katarina Larsson, HR-specialist, Gävle Energi (länk via youtube)
Presentation (ppt)

Rekrytering, introduktion och handledning till den kultur vi valt

Affärsverken i Karlskrona presenterar här sin riktning kring att introducera folk i företaget med utgångspunkt i handledning, tydliga strukturer och hållbarhet – vad vi gör är viktigt men ännu viktigare är hur vi gör det!

Daniel Åslund, HR-chef Affärsverken i Karlskrona (länk via youtube)
Presentation (ppt)

Praktiska verktyg för språkutveckling i energibranschen

Elin Fellers från Energiföretagen Sverige visar här ett av de praktiska verktyg kring språkutveckling som branschen själva tagit fram – en lärobok i yrkessvenska tänkt att användas av nyanlända och utrikesfödda som vill in i branschen.

Elin Fellers, projektledare Energiföretagen Sverige (länk via youtube)

Presentation (ppt)

Frågestund med talare block 2 (länk via youtube)

 

Block 3: Praktiska verktyg för breddad rekrytering

 

Att se bortom kompetensbristen

Vikten av lärande. Vad är viktigast: att klara utbildningen eller att klara jobbet man utbildar sig för? Här kommer lärande på arbetsplatsen in. Man kanske inte kan allt från början, men med lärande på arbetsplatsen finns många fler möjligheter för den anställda. OCN – Open College Network är en metod vid rekryteringar för att beskriva det man behöver kunna och att sedan säkerställa att man kan det som behövs. Med hjälp av den har branschen nu tagit fram ett antal yrkesprofiler.

Anders Lundberg, affärsutvecklare & Anna-Karin Jendert, vd Nordiskt Valideringsforum (länk via youtube)
Presentation (ppt)

Samverkan som framgångsfaktor! 

Utifrån befintligt kompetensbrist samtidigt som det finns ett antal  personer som står långt från arbetsmarknaden men som vill ha jobb presenteras här ett helt nytt jobbspår i Göteborgs stad.

Anders Johansson, planeringsledare Göteborg Stad, Sofia Westergaard HR specialist Renova, Conny Larsson Projektledare Sobona
Presentation (ppt)

Därför skapar vi tillsammans ett jobbspår

Stockholm Exergi och Stockholm Stad berättar om sitt arbete kring inkluderande kompetensförsörjning och uppstarten av ett jobbspår för drifttekniker inom fjärrvärme som nu är under planering koordinerat av Energiföretagen Sverige.

Sandra Rosén, HR-strateg Stockholm Exergi och Mandana Kolahdozan, koordinator Stockholm Stad
Presentation  Sandra Rosén (ppt)
Presentation Mandana Kolahdozan (ppt)

Frågestund Deltagare block 3 (länk via youtube)

Block 4: Säkerhet och kompetensförsörjning

Vad är det egentligen som gäller och vem gör vad?

Gitte Bergknut sitter i Energiföretagens informationssäkerhetsgrupp. De ser över regelverk och riktlinjer som reglerar branschens hantering av data och informationssystem. De är även en remissinstans. Hon förklarade de tre regelverk att förhålla sig till.

Gitte Bergknut, Informations- och säkerhetschef Uniper Sverige (youtube)
Presentation (ppt)

Hur påverkar säkerhetsskyddslagstiftningen kompetensförsörjningsarbetet?

Nya säkerhetsskyddslagstiftningen begränsar verksamhetsutövares möjlighet att fritt välja medarbetare till säkerhetsklassade befattningar. Att säkra hanteringen av skyddsklassad verksamhet är själva syftet med lagen. Säkerhetsprövning krävs alltid av all personal som deltar i säkerhetskänslig verksamhet.

Alireza Hafezi, säkerhetschef Ellevio
Presentation (ppt)

Hur tar vi hänsyn till säkerhetsaspekterna när vi rekryterar?

Linn Rejström berättar hur Vattenfall valt att organisera sitt arbete kring kompetensförsörjning och säkerhet.

Linn Rejström, Director of Recruitment/Director of Talent Processes and Security Vetting Vattenfall

Frågestund deltagare block 4

Blickar framåt

En av landets mest attraktiva branscher – styrkorna, utmaningarna, trenderna och slutsatserna!

Energibranschen är fortfarande en av de mest attraktiva i landet där några av styrkorna är låg sjukfrånvaro, bra lönestruktur och små arbetsgrupper. Men branschen har fortfarande låg andel kvinnor och det har inte skett någon förändring sedan 2007 – den ligger på 23,5 procent. När det gäller kvinnliga chefer har dock andelen gått upp från 15,6 till 22,2 procent. Det är också låg andel anställda med utländsk bakgrund. Där har det bara ökat från 11 procent till 13,8 procent. Med anledning av de här siffrorna har man identifierat tre utmaningar.

Anders Johrén, nyckeltalsexpert & Elin Larsson, personalvetare Nyckeltalsinstitutet
Presentation (ppt)

Summering & Avslut

Lisa Hjelm & Elin Fellers, Energiföretagen Sverige, Conny Larsson projektledare Sobona

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se