Lokalt jobbspår i Stockholm

Publicerat av: Annika Johannesson ·

I Stockholm har fyra fjärrvärmeföretag dragit igång ett lokalt jobbspår för drifttekniker värme, i samarbete med Energiföretagen Sverige, Stockholm Stad och Arbetsförmedlingen.

Julia Gruvin är HR-specialist på Norrenergi och Elin Fellers projektledare är på Energiföretagen Sverige. De berättade om det planerade jobbspåret för drifttekniker i Stockholm, där Norrenergi, E.ON Värme, Vattenfall Värme och Stockholm Exergi ingår. Jobbspåret är ett samverkansprojekt mellan energibranschen, Arbetsförmedlingen och Stockholms stadSamarbetet har nu lett fram till ett lokalt jobbspår som förbereder och utbildar nyanlända arbetssökande med teknikintresse, för att komma ut i praktik och jobb. 

– Vi har en stor kompetensbrist i branschen, samtidigt finns det många arbetssökande som vill in i vår bransch som saknar formell kompetens, varav många är utrikes födda. Vi vill bygga upp något som är strategiskt och långsiktigt, och samarbetet med Arbetsförmedlingen och Stockholms stads arbetsgivarenhet gör att jobbspåret vilar på en stadig grund, förklarar Elin Fellers, projektkoordinator välutbildade nyanlända, på Energiföretagen.

Initiativet från ett medlemsföretag att göra något gemensamt ledde till att Energiföretagen hittade totalt fyra företag som ville satsa på att utveckla ett jobbspår för drifttekniker inom värme. Det utgår från den framtagna yrkesprofilen, som precis som  andra yrkesprofiler består av olika moduler, trappsteg. Sedan har varje arbetsgivare stämt av de olika modulerna med sitt faktiska behov, vilket gör att det kan se olika ut på de olika företagen. I något fall har man även byggt på med en del kurser.

Det lokala jobbspåret befinner sig nu i steg 2. Då får arbetsgivarna intervjua kandidater och göra sitt urval. Därefter följer ett antal utbildningsmånader, där man också har fokus på yrkessvenska och bland annat har avsatt tid för att ta körkort. Ingången är 6 månaders tidsbegränsad anställning, med upplärning enligt valideringsprocessen.

– Efter visstidsanställningen är man framme vid det slutliga steget, som blir en fast anställning i företaget om matchningen varit lyckad. Annars finns det nya möjligheter i branschen, med validerad, och kanske ny kompetens.

Norrenergi vill attrahera kompetens för framtiden

Norrenergi tog fram en strategisk kompetensförsörjningsplan under förra året, för att kunna möta behovet och se hur de ska jobba för att attrahera kompetens i framtiden.

–  Vi definierade hur vi ska jobba för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och till slut även avveckla medarbetare på ett bra sätt. Vi utgår från våra ledord ”Vi kan, vi vill, vi bryr oss”. Vi är värderingsstyrda och vill förstås vara en bra arbetsplats men också ta samhällsansvar. Vi vill göra vad vi kan för att människor som står utanför ska kunna komma in på arbetsmarknaden – kan vi bidra, ska vi vara med., säger Julia Gruvin som är HR-specialist på Norrenergi.

Detta har lett till olika förändringar i företaget, till exempel en nyinrättad tjänst som ambulerande drifttekniker, riktad till medarbetare som kommer direkt från gymnasiet och får lära sig jobbet på plats. De har också satsat på handledare och ökat kraven där. En viktig del i arbetet med jobbspåret har varit att ta fram hur det ska gå till. Det handlar om internt arbete med att utveckla engagemang och förståelse för vinsten på sikt men också om att bjuda in till studiebesök, vilka har genomförts digitalt med anledning av coronapandemin.

– Vi behövde vara kreativa. Nu har vi gjort ett urval och nästa vecka ska vi träffa och lära känna deltagarna i jobbspåret. Förhoppningsvis har vi också bidragit till en modell, som kan anpassas. Till andra delar, andra företag och andraplatser i landet. För vi har ett gemensamt ansvar som bransch att öka inflödet av kandidater till branschen, och det är en strategisk fråga på ledningsgruppsnivå, avslutar Julia Gruvin.

Se hela föredraget:


Presentation (pdf) 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se