Validering synliggör och utvecklar yrkeskunnandet

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Henrietta Finnborg Bengtsson är utvecklare på Nordiskt Valideringsforum. Hon gav en inblick i valedringsverktyget och de yrkesprofiler som tagits fram för energibranschen.

”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter, oberoende av hur de förvärvats.”

Validering är en viktig pusselbit för att säkerställa att individer har den kompetens som efterfrågas. Den görs strukturerat med utgångspunkt från framtagna yrkesprofiler. Nu finns sju yrkesprofiler för energibranschen, med tydliga kompetenskrav att mäta kunskapsnivån emot.

Yrkesprofilen tydliggör vilka kunskaper och färdigheter som krävs för en viss yrkesgrupp. Genom validering kan man ta reda på vilka kunskaper en praktikant eller medarbetare har inom området och vad som behöver utvecklas. Eftersom valideringen görs utifrån internationell standard kan kvalifikationer jämföras mellan olika länder och mellan olika typer av lärande, både formellt och informellt lärande.

Yrkesprofiler i energibranschen

Nordiskt Valideringsforum har tagit fram sju yrkesprofiler i samarbete med energibranschen och Sobona:

 • Kundservice
 • Distributionselektriker
 • Belysningselektriker
 • Drifttekniker elnät
 • Beredare
 • Drifttekniker kraft- och fjärrvärme
 • Distributionstekniker distributionsnät, fjärrvärme

Det finns en programplan för varje profil, som är uppbyggd i moduler. Det är små delar av yrket som benämns och preciseras. Modulen ger dels hjälp att validera den befintliga kunskapsnivån, dels att utveckla kompetensen till den önskvärda nivån. Modulerna ser olika ut för varje profil även om grundläggande delar är gemensamma.

Gemensamt för alla profiler är en modul som hjälper till med bedömning och utveckling av kompetenser för arbetslivet. Där lär sig praktikanten hur man jobbar på en svensk arbetsplats, som rutiner vid sjukskrivning, kultur vid fikarasten, med mera. Grunden byggs sedan på med moduler för exempelvis digitala program för administration, tekniskt kunnande och dokumentation.

– När en yrkesprofil tas fram involverar vi personer från branschen. Genom workshops med representanter för olika yrkesroller, utbildare, företag, inblandade intressenter som arbetsgivarorganisation och fackförbund, säkerställer vi innehåll och struktur. Det leder till ett gemensamt branschspråk för vad en person behöver kunna i en specifik yrkesroll, förklarar Henrietta Finnborg Bengtsson.

Validering säkrar rätt kunnande

Genom validering översätter man alltså kunskap och kompetens till kunnande och säkrar att rätt kunnande finns på plats. De framtagna yrkesprofilerna har olika många moduler men samtliga bygger på kompetenskrav från branschen. Bedömningskriterierna är dels faktafrågor för att testa kunskap, dels övningar för praktiska moment.Från de olika modulerna kan man göra ett urval av vad som passar för en aktuell tjänst. Yrkesprofilen kan även användas för att förenkla rekrytering, strukturera introduktion och planera kompetensutveckling, eller när man planerar ett jobbspår. Då kan man välja ut vilka moduler som ska vara med där.

Så här går valideringen till:

 • Utgå från yrkesprofilen och dess olika moduler
 • En utbildad bedömare kartlägger kunnandet och gör en planering
 • Nästa steg är lärande och bevisinsamling
 • Medbedömare bidrar i att bedöma olika delar
 • Bedömaren granskar bevisinsamlingen
 • Det görs både en intern och extern kvalitetssäkring
 • Slutligen utfärdar bedömaren ett kompetensintyg

Processen kan ta från ett halvår upp till tre år år, beroende på personen som ska göra detta. Under vägen genomförs avstämningsmöten, där man checkar av att kunskapen finns jämfört med modulens krav. Dat är viktigt med intyg som bevisar att man har den kunskap som krävs. Det säkerställer att kunnandet är både kvalitetssäkrat och relevant för branschen. Validering av kunnandet kan ske över tid på arbetsplatsen.

Kom igång med validering

För att börja med validering behöver företaget utbilda bedömare, gärna flera. De ska tycka det är kul att jobba i digitala system, och känna att uppgiften är både rolig och viktig. Utbildningen genomförs under fyra halvdagar.

Modulerna har gjorts så generella som möjligt för att passa de flesta och de är anpassningsbara. På ett ställe gör en person alla modulerna, på andra kan det vara fyra personer som gör olika moduler inom profilen.

– Vi har tagit fram en app som gör det enkelt. Där finns frågor för självskattning, praktiska uppgifter och övningar, observationer och checklistor. Allt kan även tas ut på papper, exempelvis om man vill lägga ut i fikarummet. Och checklistorna kan användas för att kolla att man lär ut rätt, avslutar Henrietta Finnborg Bengtsson.

Se hela föredraget:


Presentation (pdf)
Här hittar du mer om validering på Sobonas webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se