Åsa Pettersson talar på temat "Alla ska ha el"

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Den 27 oktober anordnar Fossilfritt Sverige seminariet "Fossilfri konkurrenskraft" för att ta temperaturen på hur det går med genomförandet av de färdplaner som 22 branscher tagit fram för att bidra till att göra Sverige fossilfritt 2045. Vilka åtgärder har vidtagits, vilka tekniska innovationer har börjat utvecklas och vad har hänt med de politiska förslagen? Energiföretagens vd Åsa Pettersson talar på temat "Alla ska ha el". Anmälan är öppen för alla.

Energiföretagen har ända från start, tillsammans med medlemsföretagen, varit mycket aktiva i Fossilfritt Sveriges arbete där olika branscher tagit fram färdplaner för att Sverige ska nå nettonollutsläpp senast 2045. Detta har resulterat i medverkan i Färdplan Uppvärmning som presenterades 2018 och Färdplan el som Energiföretagen presenterade 2019.

Sedan dess har Energiföretagen arbetat vidare för att konkretisera vem som behöver göra vad, och när, för att realisera energisystemets omställning i projektet Färdplan Energi. Hittills har 13 tidslinjer för allt från kortare tillståndsprocesser till elektrifiering av transporter tagits fram. Senast i raden är tidslinjen för vätgas som presenterades under Energiföretagens stora webbkonferens Arena Energi, den 7 oktober i år. 

Den 27 oktober deltar Energiföretagens vd Åsa Pettersson på den stora konferens Fossilfritt Sverige anordnar på Berns i Stockholm och talar på temat "Alla ska ha el". Det går bra att delta digitalt och anmälan är öppen för alla, läs vidare här. 

Program:

09:00 Nu genomförs färdplanerna!

Per Bolund, miljö- och klimatminister
Ibrahim Baylan, näringsminister
Malin Strand, projektledare, Fossilfritt Sverige
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

09:30 Full fart framåt – branscher i förändring

Stora steg har tagits inom till exempel stålbranschen, elbranschen, fordonsbranschen och återvinningsindustrin. Lyssna på industriledarnas erfarenheter och planer för framtiden.

Fossilfritt stål - Martin Lindqvist, vd och Koncernchef SSAB
Plaståtervinning på riktigt - Mattias Philipsson, vd Svensk Plaståtervinning
Byggsektorn ställer om - Lena Hök, hållbarhetsdirektör Skanska
Nya möjligheter med trä - Lotta Lyrå, vd Södra
Alla ska ha el - Åsa Pettersson, vd Energiföretagen
Nytt driv i drivmedelsbranschen - Magnus Heimburg, vd och koncernchef, Preem

10:30 Fika

11:00 Full fart framåt – forts….

11:30 Industrins roll i klimatpolitiken

Ett samtal om vad det finns för risker och möjligheter med att näringslivet driver på genom färdplaner vad gäller hinderröjning och minskad risk.

Maria Wetterstrand, vd för Miltton Europe, fd språkrör (MP)
Anna Kinberg Batra, styrelse ordförande Svensk Solenergi, fd partiledare (M)

11:45 Fossilfritt Sverige - staten och kapitalet sitter i samma båt?

Johanna Alskog, redaktör Altinget Miljö&Energi
PM Nilsson, politisk redaktör, Dagens industri

12:00 Lunch

13:00 Ulf Kristersson, partiledare Moderaterna

13:15 Hur bidrar politiken till att stötta färdplanerna?

Fossilfritt Sverige har plockat fram prioriterade förslag ur färdplanerna för att driva på omställningen. I vilken grad har förslagen genomförts och vad saknas för att höja tempot?

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Malin Strand, projektledare, Fossilfritt Sverige

13:30 Snabbare tillståndsprocesser – så blir de verklighet

Det kanske vanligaste och viktigaste önskemålet i färdplanerna är snabbare och effektivare tillståndsprocesser. Hur ser problembilden ut idag när en elledning ska dras och vilka delar kan egentligen bli effektivare?

Jon Simonsson, Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet)
Therese Hindman Persson, Energimarknadsinspektionen
Katarina Larsson, tf avdelningschef för samhällsbyggnad, Svenska kraftnät
Jane Tollqvist, chef Tillstånd och Rättigheter, Vattenfall Eldistribution

14:00 Fika

14:30 Springer EU före Sverige i klimatpolitiken?

Viktiga processer är på gång inom EU med stor påverkan på det svenska klimatarbetet. Hänger svenska företag och politiker med i svängarna och görs tillräckligt för att påverka EU?

Henrik Henriksson, vd, H2 Green Steel
Karin Karlsbro, Europaparlamentariker för Liberalerna
Jessica Polfjärd, Europaparlamentariker för Moderaterna
Jakop Dalunde, Europaparlamentariker för Miljöpartiet
Åsa Westlund, riksdagsledamot för Socialdemokraterna
Martin Ådahl, riksdagsledamot för Centerpartiet

15:15 Resan mot 2030

Malin Strand, projektledare, Fossilfritt Sverige
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

15:30 Slut

Moderatorer: Svante Axelsson och Malin Strand, Fossilfritt Sverige

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Projektledare Energisystem och Elnät
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se