Hur får vi ledarskap och acceptans för energiomställning?

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

ALMEDALEN – Enligt färska siffror från Energiföretagen/Demoskop så är beslutsfattare eniga kring en kraftigt ökande energianvändning. Men hur kommer vi dit och hur skapar vi acceptans för omställningen och var finns ledarskapet som tar oss dit? Det var frågor som diskuterades på Energiföretagens lunchseminarium på Arena Energi 23-06-30.

En grund för seminariet var den rapport gällande scenarioanalys som Energiföretagen publicerade tidigare i år. Rapporten pekar på ett ökat elbehov på 330 TWh till 2045 om industrin, transportsektorn med flera ska klara av att elektrifiera sin verksamhet. Enligt samma rapport behövs också cirka 1000 miljarder investeras i elnätet i Sverige.

Trots att alla är överens om ett kraftigt ökande elbehov så pågår fortsatt kraftslagsdebatten bland Sveriges kommunpolitiker. Detta enligt nya siffror som Energiföretagen/Demoskop har tagit fram. Energiföretagens nya siffror pekar på att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna är mer negativa till vindkraft och mer positiva till Kärnkraft och där motsatt samband gäller för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. Detta samtidigt som mer än hälften av Sveriges kommunpolitiker är osäkra på om de kan möta framtida elbehov på ett bra sätt.

Under dessa premisser fördes ett intressant samtal på Energiföretagens seminarium där Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv, Helene Hellmark Knutsson, Landshövding Västerbotten län, Ulrika Liljeberg, Utredare vindkraft, Centerpartiet och Åsa Pettersson, vd Energiföretagen deltog.

Under seminariet diskuterade vad kommunernas roll är för utbyggnaden av nät och produktion? Hur kan vi tillsammans kan öka acceptansen i samhället genom stärkt ledarskap och ökad planering – under en tid då kraftslagsdebatten fortsätter i Sveriges kommuner?

Se hela seminariet och panelens intressanta diskussioner här.

Inför Almedalen intervjuades Energiföretagens vd Åsa Pettersson av Ekot där hon fick utveckla sin syn på att kraftslagsdebatten fortsätter bland Sveriges kommunpolitiker. Hör inslaget med Åsa här.

En debattartikel om Energiföretagens Demoskopsifforundertecknad vd Åsa Pettersson publicerades också under Almedalsveckan i Expressen. Läs debattartikel i Expressen här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Viktor Nordqvist

Viktor Nordqvist

Pressansvarig
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 25 61
E-post: viktor.nordqvist@energiforetagen.se