5. Clearing av finansiella kontrakt

På utbildning 5. Clearing av finansiella kontrakt får du veta allt du behöver för att arbeta med clearing av finansiella kontrakt inom elhandeln. Expertkunskaper som gör dig säker och professionell i din roll.

OBS! Utbildningen genomförs digitalt via Zoom hösten 2021. Våren 2022 genomförs utbildningen i lokal i centrala Stockholm.
Energiföretagen uppfyller MSB:s rekommendationer gällande användandet av Zoom. Läs mer under fliken När och var nedan.

Det handlar om förståelse för helheten, men också om kunskap kring alla detaljer så som risker, regelverk, rutiner, rapportering – och mycket mer.

Här kan du ladda ner lathundar/ ordlistor att använda på utbildningen. Övrig dokumentation skickas ut med kallelse till utbildningen.

Ladda ner lathund som pdf

Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Helena Larsson

Helena Larsson

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 86
E-post: helena.larsson@energiforetagen.se