5. Clearing av finansiella kontrakt - digital utbildning

På utbildning 5. Clearing av finansiella kontrakt får du veta allt du behöver för att arbeta med clearing av finansiella kontrakt inom elhandeln. Expertkunskaper som gör dig säker och professionell i din roll.

OBS! Utbildningen genomförs digitalt via Zoom (uppdelat på 2 halvdagar).

Det handlar om förståelse för helheten, men också om kunskap kring alla detaljer så som risker, regelverk, rutiner, rapportering – och mycket mer.

Här kan du ladda ner lathundar/ordlistor att använda på utbildningen. Övrig dokumentation till utbildningen skickas ut separat:

Ladda ner lathund med förkortningar som pdf

Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Helena Larsson

Helena Larsson

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 86
E-post: helena.larsson@energiforetagen.se