Dammsäkerhet RIDAS

Utbildningen Dammsäkerhet RIDAS ger dig kunskap kring lagar och regler, dammägarens ansvar och annan kritisk kunskap. På utbildningen får du lyssna till, och diskutera med, erfarna experter i dammsäkerhetsfrågor.

 konsekvenser vid ett dammbrott, flödesdimensionering

Ett dammhaveri kan få katastrofala konsekvenser. Därför är kunskap kring kompetens och säkerhet viktiga. Dammsäkerhetsarbete ska bedrivas på ett kvalitetssäkrat sätt och kontinuerligt uppdateras. Dammägaren är ansvarig för säkerheten vid sina dammar och ska själv utarbeta och följa rutiner för egenkontroll.

Utbildningen tar upp:

  • aktuella dammsäkerhetsfrågor
  • olika dammtyper
  • tillsyn och tillståndskontroll
  • Kraftföretagens riktlinjer och tillämpningsvägledningar för dammsäkerhet, RIDAS

Alla som arbetar med frågor som har med dammsäkerhet att göra borde gå den här utbildningen.

Höstens utbildningstillfällen:
25-26 oktober - fullbokad
6-7 november - tillgängliga platser
För anmälan klicka fram tillfället i rullistan här ovan (Magenta-rutan). 

Kontakt

Anna Linderoth

Anna Linderoth

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 12
E-post: anna.linderoth@energiforetagen.se

Sita Sörman

Sita Sörman

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 82
E-post: sita.sorman@energiforetagen.se