EBR Elsäkerhetsdag - digital konferens

EBR Elsäkerhetsdag är en årlig konferens som behandlar arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i energibranschen. Den vänder sig till dig som är beredare, arbetsledare, projektledare, arbetsmiljöingenjör, skyddsombud eller är intresserad av arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.

arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i energibranschen
Foto: Aleksandar Kosev / Mostphots

Den 9 februari 2023 är det dags för EBR Elsäkerhets dag som även den här gången genomförs digitalt. Välkommen till en heldag som tar upp aktuella frågor och ger ny kunskap. Programmet är under arbete och kommer att läggas upp här vartefter. 

Ur innehållet

  • Tillsynsfrågor och utredningar, Arbetsmiljöverket rapporterar
  • Elolycksfall, Elsäkerhetsverket rapporterar
  • ENIA, Olycksstatistik
  • Induktion och Influens
    Presentation och samtal utifrån ny publikation.
  • Utveckling av Elsäkerhetsarbetet ESA
  • Det kommer mera!

#EBRelsäkdag

Vi använder vår egen digitala plattform, läs om den här.

Kontakt

Anna Linderoth

Anna Linderoth

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 12
E-post: anna.linderoth@energiforetagen.se