Upphandlingsfrågor med anledning av nya regler om renodling av elnätsverksamhet - Webbinarium

Ändringarna i ellagen om renodling av nätverksamhet, som började gälla den 1 juli 2022 och som kommer börja tillämpas den 1 januari 2024, innebär stora förändringar för elnätsföretagen.

upphandlingsfrågor, upphandling elnät, LUF
Foto: Mostphotos

Bland många andra konsekvenser av kraven på renodling kan nämnas att behovet av köp av varor, tjänster och byggentreprenadarbeten mellan elnätsföretag och andra bolag i samma koncern kan komma att öka, eftersom vissa verksamheter som bedrivits inom elnätsföretag framöver kommer att behöva placeras i separata bolag.

Eftersom utgångspunkten är att även koncerninterna köp omfattas av upphandlingsskyldighet enligt bestämmelserna i LUF innebär ändringarna i ellagen nya upphandlingsrättsliga förutsättningar som påverkar hur verksamheten i koncerner på bästa sätt bör struktureras för att bli ändamålsenlig, med avseende både på verksamhetens bedrivande och möjligheterna till koncerninterna köp.

Datum: 14 september 
Omfattning:
2 h
Tid: 09.00-11.00

Utbildningen riktar sig till
Webbinariet riktar sig till dig som är verksamhetsansvarig, jurist eller arbetar med upphandling och inköp i rollen som upphandlare/inköpare.

Utbildningen genomförs digitalt via Zoom
Energiföretagen uppfyller MSB:s rekommendationer gällande användandet av Zoom. Läs mer under fliken När och var nedan.

Kontakt

Sita Sörman

Sita Sörman

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 82
E-post: sita.sorman@energiforetagen.se

Anna Linderoth

Anna Linderoth

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 12
E-post: anna.linderoth@energiforetagen.se