EBR:s arbete på gång

EBR-utskottens pågående arbeten

Säkerhet i fokus - utbildningar, konferenser och publikationer

Läs mer här

EBR-meddelande är en viktigt del av EBR:s kommunikationsarbete

Beställ här
 • Förtydligande och nya fakta: "Ljusbåge efter manöver av frånskiljare i nätstation typ Jaco (före 1982)".

  Läs EBR-meddelandet nr 3 2021
 • EBR Metod- och maskindagar, 17-20 maj 2022 i Eskilstuna


  Sedan många år tillbaka arrangeras EBR Metod- och maskindagar vart fjärde år. År 2022 går evenemanget av stapeln 17-20 maj i Eskilstuna.

  Lämna intresseanmälan
 • Meddelande från EBR om risk för haveri i KLs nätstationer av typen ”SSK-12” och ”SSK-24” mellan åren 2007-2016

  Läs EBR-meddelandet
 • EBR informerar om utförande av - Icke elektriskt arbete, i närheten av en elektrisk anläggning

  Läs EBR-meddelandet

EBR - ElnätsBranschens Riktlinjer

EBR, ElnätsBranschens Riktlinjer, borgar för en säker och kostnadseffektiv förvaltning och utveckling av Sveriges elnät. Praktiskt taget alla elnätsföretag i Sverige använder sig av EBR-systemet.

Riktlinjer för EBR-verksamheten – från oktober 2019

Vid ett möte i EBR-kommittén den 2 oktober 2019 beslutades EBR:s nya riktlinjer med tre bilagor. Riktlinjerna ska säkerställa kvalitetsomfattning och struktur på EBR:s arbete, publikationer och informationsmaterial:

Riktlinjer för EBR-verksamheten
Bilaga 1: EBR-arbetsflöde
Bilaga 2: Namngivning och struktur inom EBR-dokument
Bilaga 3: EBR Grafisk manual

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

VOLT nr 4 2021 Nyhet! Projekterings- och Beredningshandbok B11:20

Energiföretagen har genom EBR gett ut en ny uppdatering vilken ersätter den tidigare utgåvan B11:07 Beredningshandbok. För att få reda mer kring Projekterings- och Beredningshandboken fick vi tillfälle att intervjua några av de som varit med och arbetat med framtagandet av boken.

Läs artiklen ur VOLT nr 4 2021

säker på arbetsplatsen, elnätsbranschen

SÄKER ARBETSMILJÖ Vårt arbete för säkra arbetsplatser

Att Energiföretagen Sverige koordinerar branschens elnätsexperters arbete med ElnätsBranschens Riktlinjer (EBR) är känt för många, men vi gör så mycket mer inom området säkerhet och många spännande projekt ligger i planeringsfas. Peter Silverhjärta och Magnus Hedén Hallberg berättar allt detta för er på webbinariet.

Se inspelat webbinarium. Inloggning krävs

Tidningen Energi Säker på jobbet

Alla ska komma hem säkert från jobbet. Det ligger nära till hands att tänka på sjukvårdspersonal, men det gäller alla yrkesgrupper. Alltid. I det senaste numret av Tidningen Energi är det Tema Arbetsmiljö.

Artiklar om Säker på jobbet hittar du på sidorna 22-33

EBR på YouTube

Göran Bergius, Svenska kraftnät svarar på frågor om säkerhetskultur
Göran Bergius, Svenska kraftnät svarar på frågor om säkerhetskultur Inför EBR HMS-utskottets möte 3 oktober träffade vi Ulf Melin, E.ON och dessutom ordförande i EBR HMS-utskott. Vi ställde frågor om elsäkerhet, säkerhet och arbetsmiljö i energibranschen. Birgitta Granström, driftingenjör Umeå Energi berättar om ett misstag som kunde kostat henne livet. "Dom flesta olyckorna sker på grund av den mänskliga faktorn.