EBR:s arbete på gång

EBR-utskottens pågående arbeten

Säkerhet i fokus - utbildningar, konferenser och publikationer

Läs mer här

EBR-meddelande är en viktigt del av EBR:s kommunikationsarbete

Beställ här
 • EBR Metod- och maskindagar, 17-20 maj 2022 i Eskilstuna

  Anmäl dig här
 • EBR Säkerhet vid entreprenadarbeten HMS 14:21

  Beställ HMS 14:21
 • Förtydligande och nya fakta: "Ljusbåge efter manöver av frånskiljare i nätstation typ Jaco (före 1982)".

  Läs EBR-meddelandet nr 3 2021
 • Meddelande från EBR om risk för haveri i KLs nätstationer av typen ”SSK-12” och ”SSK-24” mellan åren 2007-2016

  Läs EBR-meddelandet
 • EBR informerar om utförande av - Icke elektriskt arbete, i närheten av en elektrisk anläggning

  Läs EBR-meddelandet

EBR - ElnätsBranschens Riktlinjer

EBR, ElnätsBranschens Riktlinjer, borgar för en säker och kostnadseffektiv förvaltning och utveckling av Sveriges elnät. Praktiskt taget alla elnätsföretag i Sverige använder sig av EBR-systemet.

Riktlinjer för EBR-verksamheten – från oktober 2019

Vid ett möte i EBR-kommittén den 2 oktober 2019 beslutades EBR:s nya riktlinjer med tre bilagor. Riktlinjerna ska säkerställa kvalitetsomfattning och struktur på EBR:s arbete, publikationer och informationsmaterial:

Riktlinjer för EBR-verksamheten
Bilaga 1: EBR-arbetsflöde
Bilaga 2: Namngivning och struktur inom EBR-dokument
Bilaga 3: EBR Grafisk manual

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Munktellmuseet, Eskilstuna, EBR Metod- och maskindagar 2022, elnätsbranschen

Medlemsnyhet Energiföretagens vd är stolt över EBR Metod- och maskindagar

Åsa Pettersson, som är vd på Energiföretagen Sverige, vill slå ett extra slag för den unika elnätsmässan EBR Metod-och maskindagar den 17–20 maj 2022 i Eskilstuna. Energiföretagen samarrangerar mässan med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö. Åsa Petterson talar om ett gyllene tillfälle att se den senaste elnätstekniken och att träffa kollegor. Vi har ställt fem frågor till Åsa om nästa års stora event.

Läs Åsas fem svar

Wattityd - för säkerhets skull.

Olyckor och tillbud på arbetsplatser ökar tyvärr. Därför startar vi Wattityd. Ett initiativ för att kvalitetssäkra faktapublikationer, lärarutbildningar och certifikat. Allt för att våra medlemmar och medarbetare ska komma hem säkert från jobbet - varje dag. Kristian Öhrn berättar mer!

Till Wattityd.se

VOLT nr 4 2021 Projekterings- och Beredningshandbok B11:20

Energiföretagen har genom EBR gett ut en ny uppdatering vilken ersätter den tidigare utgåvan B11:07 Beredningshandbok. För att få reda mer kring Projekterings- och Beredningshandboken fick vi tillfälle att intervjua några av de som varit med och arbetat med framtagandet av boken.

Läs artiklen ur VOLT nr 4 2021

EBR på YouTube

Göran Bergius, Svenska kraftnät svarar på frågor om säkerhetskultur
Göran Bergius, Svenska kraftnät svarar på frågor om säkerhetskultur Inför EBR HMS-utskottets möte 3 oktober träffade vi Ulf Melin, E.ON och dessutom ordförande i EBR HMS-utskott. Vi ställde frågor om elsäkerhet, säkerhet och arbetsmiljö i energibranschen. Birgitta Granström, driftingenjör Umeå Energi berättar om ett misstag som kunde kostat henne livet. "Dom flesta olyckorna sker på grund av den mänskliga faktorn.