Material om TPA, tredjepartstillträde

Då och då dyker frågan om tillträde till fjärrvärmenäten, TPA, upp. Här har vi samlat tidigare material i TPA-frågan och om prisändringsprövning, för den som vill skaffa sig en bild av tidigare rapporter och ställningstaganden.

Så kallat tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten har utretts flera gånger. Först i Fjärrvärmeutredningen 2005, som lämnade betänkandet Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden, SOU 2005:33

Fyra år senare tillsatte regeringen ytterligare en utredning. I april 2011 lämnade den så kallade TPA-utredningen sitt betänkande, Fjärrvärme i konkurrens, SOU 2011:44.

Utredningen Fjärrvärme i konkurrens utmynnade i två nya utredningar, om reglerat tillträde och obligatorisk prisförändringsprövning. Den förstnämnda utredningens förslag blev så småningom en del av fjärrvärmelagen, där externa leverantörers tillträde regleras.

Obligatorisk prisändringsprövning infördes inte, istället beslutade regeringen att följa utvecklingen av det partsgemensamma initiativet Prisdialogen - mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Samlat material om tredjepartstillträde och obligatorisk prisförändringsprövning

Tidigare Svensk Fjärrvärmes remissvar på utredningen Fjärrvärme i konkurrens, 2011
Bilagor: 
Konsekvensanalys av TPA - baserat på studier av verkliga fjärrvärmesystem (Profu och Sweco 2011)
Ekonomiska konsekvenser av TPA-utredningens förslag (Mattias Ganslandt 2011)

Syntes av rapporter om tredjepartstillträde i fjärrvärmenät (Pöyry 2009)

Tredjepartstillträde i fjärrvärmenäten (Copenhagen Economics 2009)

Tidigare Svensk Fjärrvärmes remissvar på Energimarknadsinspektionens rapport Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten /EI R2013:04) och Energimarknadsinspektionens rapport Prisförändringsprövning och likabehandlingsprincip för fjärrvärme 

Prisändringsprövning i fjärrvärme – erfarenheter av prisreglering på andra marknader (Sweco 2013)